kim jesteśmy

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

List do Efezjan 2,8-9


Jesteśmy grupą chrześcijan spośród Chrześcijan Kościoła Ulicznego, których połączyła wspólna misja niesienia ewangelii, uczniostwa, pomocy bezdomnym. W każdy czwartek współuczestniczymy w ewangelizacji ulicznej Kościoła Ulicznego koło Starego Marycha w Poznaniu.

To właśnie podczas spotkań Kościoła Ulicznego urodziła się idea czegoś bardziej trwałego, stałego jak Kościół, który będzie mógł stać się domem dla wszystkich potrzebujących.

Wiemy, że Pan Jezus zawsze wyciąga ręce do każdego człowieka, niezależnie od tego czy jesteś biedny czy bogaty, czy duchowo ubogi, czy pełen wiary, kościół Dom Chleba jest naszym Bożym marzeniem, które się urzeczywistniło. Mamy jeden cel. Niezależnie do stanu w jakim się aktualnie znajdujesz, pragniemy rozbudzić w tobie pasję dla Jezusa. Tak by twoje życie mogło rozpalić się pełnią ognia Ducha Świętego w zmaganiach z codziennymi wyzwaniami.

Chcemy by twoje życie mogło rozkwitać dla Zbawiciela, dlatego jesteśmy otwarci na ludzi, którzy szukają celu w życiu, miejsca w służbie dla Pana Boga, pragną zwycięskiego życia w wierze. Jesteśmy świadomi, że Chrystus ma pokarm, który jest siłą dla naszego życia.

Dlatego jako Dom Chleba pragniemy nasycić cię Jezusem Chrystusem. Spotykamy się co niedzielę w Kościele przy ul. Wieniawskiego 5 (sala 118) w Poznaniu o godzinie 17.00.

społeczność KZ Dom Chleba

Podziel się