poradnictwo & terapia małżeństw i par

Poradnictwo małżeńskie

W każdym związku małżeńskim pojawiają się okresy przejściowe podczas których ulegają zmianie sytuacje życiowe  partnerów związane min.z utratą pracy, zmianami na gruncie zawodowym,chorobą,zdradą ,nieradzeniem sobie z problemami rodzinnymi,wychowawczymi czy emocjonalnymi wynikającymi z licznych obciążeń życiowych.


O nadejściu kryzysu małżeńskiego świadczyć mogą takie symptomy jak :
– pojawienie się nudy,monotonii,brak chęci do wspólnych inicjatyw ,
– emocjonalne zdystansowanie się do partnera,
– spłycenie uczuć ,
– poczucie  powstałej zależności od partnera, poczucie bycia ograniczonym w zakresie swobodnego funkcjonowania ,
-narastające kłótnie , wzajemne wyrzutu ,
– poczucie bycia niezrozumiałym , niesłuchanym ,
– zazdrość ,
– przemoc domowa -eskalacja psychicznych,moralnych i fizycznych przykrych doznań ,
– zdrada,
-częste myśli o rozstaniu  się .


Jeśli zauważysz któreś z tych symptomów jest to wyrazny sygnał pojawiającego się kryzysu małżeńskiego ,którego samodzielne pokonanie przekracza możliwości partnerów.
Zwrócenie się do poradni jest z całą pewnością trudną decyzją ale i też bez wątpienia ważnym krokiem naprzód.


Terapeuta podczas spotkania umożliwi partnerom uświadomienie sobie ich własnych uczuć,wyrażenie ich,da możliwość do otwartego przyznania się do swoich potrzeb,życzeń,oczekiwań względem siebie ,na co wyrażają zgodę a na co nie -by partnerzy mogli uczyć się wzajemnego dialogu podczas którego podejmą próby wzajemnego słuchania się i rozumienia się.


Poradnictwo małżeńskie pozwala na głębsze zrozumienie pojawiających się bądź narastających problemów w relacjach pomiędzy partnerami i poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań.Poradnictwo małżeńskie służy świadomemu przeżywaniu związku przez partnerów co przekłada się na poznawanie siebie i budowanie wzajemnej relacji.

Informacje: kontakt@domchleba.net.pl oraz 576 893250

Podziel się