Nauczania Dom Chleba


Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej [pozostając] na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:


«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».  I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

Ewangelia Marka 4, 1-9
Kościół Zielonoświątkowy Zbór DOM CHLEBA, Poznań „Moc modlitwy”… naucza Łukasz Pigla
Kościół Zielonoświątkowy Zbór DOM CHLEBA, Poznań „Przebudzenie w Polsce wg proroctwa Smith Wigglesworth „… naucza John Scott, tłumaczenie Marta Dworakowska
Podziel się