świadectwa wiary

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

List do Hebrajczyków 11,1
Niezwykłe świadectwo Salvatore z Neapolu. Salvatore jako Świadek Jehowy będąc po wypadku w pracy na wózku inwalidzkim doświadczył o drugiej w nocy spotkania z Jezusem.
Świadectwo mocy modlitwy siostry Anety
Podziel się