słowo pastora


1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela1, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? 3 Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. 4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem2 obchodziliście się z nimi. 5 Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. (…) «

Księga Ezechiela 34, 1-5

Drodzy, pragnę serdecznie wszystkich przywitać na stronie naszej społeczności. Kościół Zielonoświątkowy „Dom Chleba”, to przede wszystkim ludzie, wspólne relacje, działania i łączący nas Zbawiciel – Jezus Chrystus. Księga Psalmów 126,6 powiada Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Jak wiemy, ziarno stanowiło i stanowi w wielu rejonach świata jedną z podstaw żywienia. Z różnych ziaren można wytwarzać mąkę, a w konsekwencji pyszny chleb. Podobnie jest w świecie duchowym. Dzisiaj wielu ludzi żyje na próżno, czując, że czegoś ciągle nam brakuje. Próbujemy ten brak zaspokoić w różny sposób, lecz bezskutecznie, często tylko chwilowo. Pokarm, którego potrzebujemy to Jezus, który w Ewangelii Jana 6, 48 powiada Ja jestem chlebem żywota. Tylko On może nasycić nasz wewnętrzny duchowy głód, który często odczuwamy. Czasem przejawia się jako wewnętrzna pustka, lub brak pokoju w sercu. Odpowiedź może być tylko jedna – Jezus. Naszą misją jest służba wśród ludzi, którzy nie znają Jezusa jako swojego Zbawiciela. Chcemy by Poznań stał się miastem, słynącym z Ewangelii, która w faktyczny sposób funkcjonuje i jest stosowana w naszym życiu. Pragniemy stale doświadczać Bożej realności. Działamy, siejąc i zbierając owoce naszej pracy każdego dnia i na różne sposoby. Społeczność „Dom Chleba” otwarta jest na każdego, kto chce od swojego życia więcej niż codzienność. Jeśli czujesz duchowy głód, nie wahaj się, by pozwolić Panu Jezusowi zacząć działać.

Z wyrazami szacunku

Pastor Wojciech Wysopal

Podziel się