w co wierzymy


A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

List do Efezjan 4, 1-6
© Vladischern/Fotolia.com
 1. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym
 2. i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia – 2 Tym. 3; 15 – 16, 2 Ptr. 1; 21,
 3. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego – 5 Mojż. 6; 4, Mar. 12; 29, Mat. 28; 19,
 4. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale – Mat. 1; 23, 1 Ptr. 2;22, Dz.Ap. 2;22, 10;38, Obj. 20; 1 – 6,
 5. Wierzymy w upadek każdego człowieka i jego oddzielenie od Boga – 1 Mojż. 1; 26 – 31, 3; 1 – 7, Rzym. 5; 12 – 21,
 6. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – Tyt. 2; 11, 3; 5 – 7, Rzym. 10; 8 – 15, 1 Kor. 15; 3 – 4,
 7. Wierzymy w chrzest wodny przez zanurzenie na podstawie wiary – Mat. 28; 19, Dz.Ap. 10; 47, 48,
 8. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów – Dz.Ap. 1; 8, Dz.Ap. 2; 4, Dz.Ap. 2; 10, Dz.Ap. 2; 44 – 46, Dz.Ap. 19; 6,
 9. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski – Mt. 16; 18, Jan 10; 16, 1 Kor. 12; 12 – 31, Ef. 1; 10, Ef. 4; 1 – 6,
 10. Wierzymy w uzdrowienie chorych, uwolnienie od demonów  jako znak łaski i mocy Bożej – Iz. 53; 4 – 5, Ps. 103; 3; Mar. 16; 15 – 18; 1 Kor 12; 9, 28, Jak. 5; 13 – 16,
 11. Wierzymy zarówno w niebo jak i piekło, w zmartwychwstanie i życie wieczne – Obj. 20; 10 – 15, Jan 3; 16; Rzym. 16; 10 – 14,
 12. Wierzymy, że naszą główną odpowiedzialnością jest stawać się podobnym do Jezusa we wszystkim co myślimy, mówimy i robimy – 1 Ptr. 1; 14 – 16, 2 Kor. 3; 18,
Podziel się